నాగ్ దర్శకుడితో రవితేజ
మీకు తెలుసా ? చైతూ-సమంతల రిసెప్షెన్ జరిగిపోయింది.. !